Hizmetlerimiz
1 - DOĞALGAZ TESİSATI
2 - KALORİMETRE VE PAY ÖLÇER SİSTEMLERİ
3 - KASKAD ISITMA SİSTEMLERİ
4 - PASLANMAZ BACA SİSTEMLERİ
5 - AÇIK ALAN ISITMA SİSTEMLERİ
6 - HAVALANDIRMA TESİSATI
7 - YANGIN TESİSATI SİSTEMLERİ
8 - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
7 - YANGIN TESİSATI SİSTEMLERİ


Yangından korunma tesisatı

yangından korunma tesisatı,yangın tesisatı nasıl kurulur,yangın teisatı için ne gerekir,yapı dışı yangın tesisatı,yangın dolapları,muslukları,tesisat teknolojisi,yapı tesisatı,ders notları

Yangından Korunma Tesisatı:

Yangından korunma tesisatı bina içi ve bina dışı olarak iki kısımda incelenir.

Bina içi yangından korunma tesisatı

 • Boru – Hortum
 • Sprinkler (yağmurlama)
 • Kimyasal Söndürme

Olarak üç bölümde incelenir. Sprinkler(yağmurlama) sistemleri ve kimyasal söndürücüler daha çok endüstriyel ve ticari yapılarda kullanılır. Konut tipi yapılarda ise temel yangından korunma sistemi boru-hortum tesisatıdır.

Yangın tesisatı tasarımında belediye ve itfaiyelerin hazırladıkları şartnameler ve yönetmelikler ulusal ve uluslar arası standartların yanında sigorta şirketlerinin şartnameleri de esas alınır.

Yapı dışı yangından korunma tesisatı:

Merkezi su besleme sistemleri, yalnız içme ve kullanma suyu sağlamaya değil aynı zamandan yangından korunmaya da hizmet ederler. Nüfusu 20.000 kişiden fazla olan yerleşim yerlerinde yangından korunma, ana boruların, su depolarının ve mekanik tesisatın tasarımında önemli rol oynamaz. Çünkü yangın söndürmede kullanılacak su debisi içme ve kullanma suyu debisinin çok altındadır. Bu sebeple şebekeye yalnızca yangın hidrantları eklenir ve bu hidrantların üzerinde bulunduğu boru devresi için uygun çaplar seçilir.

Yangın hidrantları yapı dışı yangından korunma tesisatının en önemli elamanlarıdır. Yeraltı ve yerüstü yangın hidrantları olmak üzere iki gruba ayrılır. Yeraltı yangın hidrantlarının çapı 80mm ventil çapı 70mm’dir.Montajları oldukça kolay olup bağlandıkları noktalar da geçişlere engel olmazlar. Yerüstü hidrantları bağlantı ve ventil çapı 100mm değerindedir. Daha fazla kapasiteli ve hizmete her an hazırdır. Pahalı ve geçişe engel olabilirler

Yangın hidrant Aralıkları 80-100m daha geniş yerleşimlerde ise120m aralıkla döşenebilmektedir.100x100m bir alan için dakikada 1800 litre su alabilme imkânı sağlamalıdır.

Boru Çapları ve Su Hızları:

Şehirlerde üzerinde yangın hattı bağlı borularda çap değeri en az 150mm ‘dır.Hız değeri ise 0,5m/sn ila 1,2m/sn arasında değişir.Alt hız sınırı su içindeki parçacıkların sürüklenmesi üst hız sınırı ise su darbelerini azaltmak ve aşınmayı önlemek için konulmuştur

Yapı içi yangından korunma tesisatı:

Yapı içi yangından korunma tesisat:

 • Sulu sistemler
 • Sabit Boru sistemi
 • Sprikler ( yağmurlama sistemi )
 • Gazlı sistemler ( Co2 ve Halon gazı sistemleri )

Sabit boru hortum sistemi

Sabit boru hortum sistemi aşağıdaki gibi sınıflandırılır.

 1. a. Islak sabit boru sistemi:

Bu sistemde su kaynağı ile sistem arasındaki vana sürekli olarak açık olup devrede daima basınçlı su bulunmaktadır. Şayet sistem Sprinkler olarak tasarlanmış ise uyar. Sıcaklığında Sprinkler açılması ile su püskürtmesi yapılır. Yangın sisteminin yapılması besleme vanası ile yapılır.

 1. b. Otomatik olarak beslenen sabit boru sistemi:

Bu sistemin tasarımında normal halde donma tehlikesine karşı borular hava ile doludur. Vana açıldığında veya sprikler uyarı sıcaklığında açılırsa boru devresi otomatik olarak su ile dolar.

 1. c. El ile çalışan sabit boru sistemi:

Bu sistemde her yangın dolabında bulunan el ile kumandalı bir şartelin açılması ile suyun devreyi beslemesi sağlanır.

 1. a. Kuru sabit boru sistemi:

Bu sistemde devrede su yoktur. Islak boru sistemli yardımlı tesisattır. İtfaiye teşkilatı tarafından su bağlantısı ile su bağlanır.

 1. b. Kendiliğinden kapanan tekrarlamalı söndürme sistemi: Yanmaz kablolu ve detektörlü algılama yoluyla çalışır yangın söndüğünde otomatik olacak kapanır bu sistemi müzeler arşivler eşya dolapları ve endüstriyel tesisler için kullanılır. Aşağıdaki şekilde ıslak ve kuru sabit boru sistemidir.

Aşağıdaki şekilde ıslak sabit boru sistemi ve kuru sabit boru sistemi şematik olarak verilmiştir.
yangın tesisatı

Boru çapı Hesabı:

Kuru, sabit boru sistemi, yüksekliği 22 metreye kadar olan 7 kat ve daha alçak binalarda düşey ve yatay borularda 2”, yüksekliği 22m’den daha yüksek yapılarda kuru yangın tesisat borusu 2½” branşman 2”çapında olacaktır. Kuru yangın tesisatı borusu yapı girişi ver her kat merdiven sahanlığı tasarlanıp itfaiye araçlarının bağlantı yapabilmeleri için ağızlar Ø 110 mm (Alman rekoru) olacaktır.

Yüksek yapılarda boru çaplarının belirlenmesinde 2½” ‘den az olmamak üzere boru çapı hesabı yapılacaktır.

Yangın Dolapları:

Kat alanı 150m2’ den fazla ve birden fazla katı olan konurla harici umumi binalarda ve iskan edilsin veya edilmesin bodrum kat dâhil 5ve daha fazla katlı binalarda her katta yangın musluğu ve donatısı olan bir yangın dolabı yapılması zorunludur. 3030 sayılı yasa gereği kat alanı 800m2’nin altında olan yapılarda 1adet üstünde olan yapılarda 2 adet yangın dolabı olmalıdır.

Yangın Muslukları

Yangın muslukları itfaiye teşkilatınca kullanılan standartlara uygun, çapları 2”, su devresi basıncı musluklarda dakikada 500litre debiyi veya en kritik noktadaki statik basıncı 6bar olacak şekilde sağlamalıdır.

Hortumlar:

Her yangın dolabında 15m uzunluğunda yassılaşmış genişliği 85mm ve anma çapı 53mm olan hortum ve lans bulundurulmalıdır.

- Su Kaynakları:

Yangın hattını besleyen kaynak veya kaynaklar su akışı varken en kritik noktada statik basıncı 6bar basıncı sağlayacak şekilde ve dakikada 500 litre su debisini 30 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmalıdır. Herhangi bir sebeple elektrik kesilmesi durumunda hidrofor sistemini çalıştıracak jeneratör bulundurulmalıdır. Su depoları bina altlarına veya tasarlanırken yangın depoların 1/3’ü kullanma 2/3’ü yangın rezervi olarak sirkülesinin sağlanması gerekir.


Humat Enerji Sistemleri © 2013